Cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek nodrošināta vides pieejamība. Pieteikties pakalpojumiem pie mūsu speciālistiem pa tālruni 67501290 divas dienas iepriekš.

#

Par mums

“Latvijas Olimpiskā vienība”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, izveidota 1994.gadā ar mērķi atbalstīt Latvijas labāko sportistu gatavošanos Olimpiskajām spēlēm.

Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) kapitāla daļu turētāji ir Izglītības un zinātnes ministrija 29%, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) 60% un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) 11%.

Tā atrodas Nacionālās Sporta bāzes “Mežaparks” teritorijā ēkā R.Feldmaņa iela 8.

LOV sastāvos iekļautie sportisti saņem treniņu un sacensību procesam nepieciešamo finansiālo, metodisko un medicīnisko atbalstu veiksmīgai treniņu darba organizēšanai, līdzdalībai starptautiskās sacensībās, augstas klases ekipējuma iegādē, dzīvības un veselības apdrošināšanā.

LOV darbojas mūsdienu prasībām atbilstošs medicīnas un rehabilitācijas centrs, kā arī fiziska darba spēju diagnostikas laboratorija. Sporta medicīnas un rehabilitācijas centru un laboratoriju izmanto ne tikai LOV sastāvos iekļautie sportisti, bet arī citi vadošie sportisti un sporta spēļu valsts izlases komandas.

LOV ir izveidota plaša datu bāze ar sportistu funkcionālo stāvokli, kas dod iespēju salīdzināt katra atlēta individuālos rezultātus dinamikā, kā arī salīdzināt ar vadošo sportistu fizioloģiskajiem parametriem. LOV rīcībā ir arī dati par treniņu darba tehniskajiem rādītājiem, sacensību rezultātiem un to analīze individuālajos olimpiskajos sporta veidos praktiski par visiem labākajiem Latvijas sportistiem.

<< Atpakaļ

Jautājumi