Treniņu darba finansējuma  aprēķināšanas metodika

Treniņu darba finansējuma aprēķināšanas metodika