Cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek nodrošināta vides pieejamība. Pieteikties pakalpojumiem pie mūsu speciālistiem pa tālruni 67501290 divas dienas iepriekš.

#

Treniņu darba finansējuma aprēķināšanas metodika

LOV TD finansejuma aprekinasanas metodika EUR no 2016.gada 1.maija_apstiprinats_2016.04.21.

<< Atpakaļ

Jautājumi