Cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek nodrošināta vides pieejamība. Pieteikties pakalpojumiem pie mūsu speciālistiem pa tālruni 67501290 divas dienas iepriekš.

#

Statūti

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība”
STATŪTI

1. Firma.

Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība”.

2. Sabiedrības mērķis un uzdevums.

Veicot saimniecisko darbību, Sabiedrības uzdevums ir organizatoriski un finansiāli atbalstīt Latvijas labākos sportistus ar mērķi uzlabot treniņu darba kvalitāti, kas varētu nodrošināt augstas klases rezultātu sasniegšanu oficiālās starptautiskās sacensībās.

3. Pamatkapitāls.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 4545,00 LVL (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci lati, 00 santīmi).
Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 909 (deviņi simti deviņās) kapitāla daļās.
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 5,00 LVL (pieci lati, 00 santīmi).

4. Izpildinstitūcija.

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena locekļa – valdes priekšsēdētāja, kurš pārstāv Sabiedrību bez ierobežojuma.

5. Citi noteikumi.

Pamatkapitāla daļas apgrūtināšana iespējama tikai ar Dalībnieku sapulces piekrišanu.

Rīgā, 2004.gada 1.jūnijā

<< Atpakaļ

Jautājumi