Cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek nodrošināta vides pieejamība. Pieteikties pakalpojumiem pie mūsu speciālistiem pa tālruni 67501290 divas dienas iepriekš.

#

Atlase vasaras sporta veidiem

APSTIPRINĀTS

ar SIA „Latvijas Olimpiskā vienība”

2015.gada 16.decembra

Dalībnieku sapulces lēmumu Nr.1.1.

Latvijas Olimpiskās vienības sportistu atlases kritēriji individuālajos vasaras sporta veidos olimpiskajās disciplīnās no 2017. – 2020.gadam.

LOV LOV LOV
  „A” „B” „C”
    (izcīna vietas līdz 23g.v.)

(jāapsteidz ½ dalībnieku)

OS 1-8 9-12 Q OS
1-8 9-12 13-16
1-3 4-8 9-12
 
  „A” „B”
PK kopvērtējums 1-6 7-10
EK kopvērtējums 1-3
 
  „B” „C”
PJČ līdz 23.g.

EJČ līdz 23.g.

1-3 4-6
PJ,jČ no 16.-18.g.

EJ,jČ no 16.-18.g.

1-6
 
  „B” „C”
PJOS 1-3 4-8
EJOF 1-3

Cīņas sporta veidos (bokss, cīņa, džudo, taekvondo) kritērijs ir izpildīts, ja sportists ir uzvarējis divas cīņas, vai pārvarējis divas kārtas, izņemot Olimpiskās spēles.

Saīsinājumi:

OS – Olimpiskās spēles PJČ – Pasaules junioru čempionāts
PČ – Pasaules čempionāts EJČ – Eiropas junioru čempionāts
EČ – Eiropas čempionāts PJ,jČ – Pasaules junioru, jauniešu čempionāts
PK – Pasaules kauss EJ,jČ – Eiropas junioru, jauniešu čempionāts
EK – Eiropas kauss PJOS – Pasaules jaunatnes Olimpiskās spēles
  EJOF – Eiropas jaunatnes Olimpiāde

Kritēriji var tikt mainīti, mainoties organizācijas budžetam

LOV Noteikumi uznemsanai LOV VSpV_(2017-2020).GADAM_Apstiprinats_2015.12.16._LOV DS

<< Atpakaļ

Jautājumi